Regels bij afmelden

Wie zich wil afmelden kan dat doen via het afmeldschrift in de speelzaal, per e-mail via de optie 'Aanmelden/afmelden' op deze site of per telefoon. Per e-mail afmelden kan altijd, maar uiterlijk de dag voor de zitting voor 18.00 uur. Telefonisch afmelden is beperkt mogelijk. Het is niet mogelijk een voicemail-bericht in te spreken.

Wie zich telefonisch wil afmelden voor de dinsdag moet 's maandags tussen 18.00 uur en 19.00 uur bellen naar 06-12379803. In geval van nood kan ook nog dinsdag worden gebeld tussen 9.00 uur en 10.00 uur.

Wie zich telefonisch wil afmelden voor de donderdag moet 's woensdags tussen 18.30 uur en 20.00 uur bellen naar 06-39333598. In geval van nood kan ook nog donderdag worden gebeld tussen 9.00 uur en 10.00 uur.

Wie gebruik gemaakt van de afmeldoptie op deze site ziet dat daar de mogelijkheid wordt geboden om 'beide komen' aan te vinken. Maak hiervan alleen gebruik als u zich eerder als paar heeft afgemeld; we gaan er zonder meer van uit dat u komt als u zich niet heeft afegemeld.

Wie niet is afgemeld, wordt in principe geacht te komen. Als beide leden van een paar niet zullen komen, moet dit dus duidelijk worden  vermeld. Maar geef ook aan wie wel aanwezig zal  zijn, dit om misverstanden te voorkomen.

Als één lid van een paar wel komt en de ander tijdig is afgemeld, zal worden getracht een invaller te vinden. Daarbij komen uiteraard eerst de leden van de betrokken deelclub in aanmerking, daarna wordt buiten deze groep gezocht.  U kunt ook zelf een invaller zoeken in het afmeldschrift. Als u hierover een afspraak heeft gemaakt, moet u dit in het schrift vermelden. Wilt u met een invaller van buiten de club spelen die u zelf vraagt, dan heeft u hiervoor toestemming van  de wedstrijdleiding nodig.

Wie met een invaller speelt, kan voorafgaand aan de zitting aangeven dat niet voor de competitie zal worden gespeeld. Het betrokken paar wordt dan voor de competitie als afwezig beschouwd. Deze keuze is definitief: tijdens en na afloop van de zitting kan dit niet meer worden gewijzigd, hoe goed of slecht het ook gaat.

Wie zich op de speeldag zelf telefonisch afmeldt, doet dit automatisch voor beide leden van een paar. Alleen als u zelf voor een invaller zorgt, kan  eventueel toestemming worden gegeven aan  het wel beschikbare lid om toch te spelen, dit ter beoordeling van degene die de indeling verzorgt.