Nieuwsbrief mei 2020

Download bijlage:

Beste leden van Sans Tabac,

 

Nu blijkt, dat het aantal corona patiënten, dat opgenomen moet worden in het ziekenhuis, blijft dalen en ook het aantal patiënten op de IC met de dag afneemt, komt er wat verlichting in de “intelligente lockdown ”van Nederland.

Ondanks het feit, dat we weer wat meer vrijheden krijgen, is de corona pandemie nog lang niet voorbij. Er blijven dus aanzienlijke beperkingen en risico’s op ziek worden.

Voorlopige raadt de Rijksoverheid aan om nog niet te bridgen; de afstanden aan tafel zijn te klein( minder dan 1,5 m) en de speelkaarten moeten gedeeld worden, waardoor het risico op besmetting vergroot wordt ( zie: rijksoverheid.nl) De Rijksoverheid adviseert net als de NBB voor het moment de digitale varianten zoals Stepbridge.

Vrijdag 8 mei j.l. hebben alle leden een nieuwsbrief van de NBB ontvangen, met daarin de voorbereidingen en gedachten van de NBB over een nieuw en “ander” bridgeseizoen.

Ook het bestuur van Sans Tabac denkt na over het seizoen 2020-2021. Wanneer zouden we kunnen starten ? En hoe doen wij dat dan ? Wat doen we met het huren van de accommodaties ? het heffen van contributie ? De jaarvergadering enz. enz. Wij kijken natuurlijk ook naar wat andere clubs gaan doen. Voor het bestuur zijn daarbij de richtlijnen van de overheid en de RIVM leidend.

Ook proberen we jullie middels Nieuwsbrieven steeds te informeren. Alle informatie, ook de nieuwsbrieven zijn na te lezen op de website van Sans Tabac.

In overleg met de TC hebben wij besloten, dat er voor seizoen 2019-2020 toch clubkampioenen zijn; dit op basis van de competitie standen. Jullie kunnen dit op de website nakijken en op de komende Jaarvergadering wordt hier verder aandacht aan besteed.

Reageren op onze nieuwsbrief kan altijd; ook horen wij graag van jullie, of jullie persoonlijke situatie is veranderd; of als je iets hoort over een ander lid van onze club b.v. of er zieken zijn.

Reacties; op- en aanmerkingen graag via het secretariaat van onze club: secretaris.sanstabac@gmail.com.

Voor nu, een gezonde groet,

Namens het bestuur,

José Boom, secretaris