Nieuwsbrief mei 2019

Download bijlage:

Beste leden van Sans Tabac,

 

Voor u ligt de nieuwsbrief die het seizoen 2018-2019 afsluit.

Ik hoop dat ieder van u een gezellige tijd bij Sans Tabac heeft gehad en in september weer vrolijk aan de bridgetafel zult aanschuiven.

Ons nieuwe seizoen begint op 3 september met de Algemene Ledenvergadering

Deze vergadering zal gehouden worden in Sociëteit de Hereeniging om 13.30 uur.

Daarna is er gelegenheid om nog te bridgen.

Wilt of kunt u de vergadering niet bijwonen, meldt u dan wel graag even af bij de secretaris. Dat kan via email ttslinger.1@kpnmail of telefonisch op nummer

0630713402.

Mocht u besluiten om geen lid meer te blijven van de club of treden er veranderingen op geef dit dan ook tijdig door aan de secretaris.

Als u mensen kent die graag bij een club willen gaan bridgen, maak ze dan warm voor Sans Tabac, want zeker op de donderdagavond kunnen we nog leden gebruiken.

Dan hebben we nog een 30 jarig jubileum te vieren dit jaar. De datum kunt u vast

In uw agenda zetten. Het wordt de 17 november 2019.

Een officiële uitnodiging zal nog volgen.

Dan rest mij nog iedereen te bedanken die zich op wat voor manier dan ook druk heeft gemaakt voor het reilen en zeilen van onze speeldagen en computerwerk.

Jullie zijn onmisbaar.

Namens het bestuur wens ik u een fijne zomer toe en graag tot in september.

Tienke Slinger, secretaris