Competitiestanden tot aan corona
Geplaatst op 17-03-2020

Momenteel ligt het bridgen stil en hebben de meeste leden de zorgen die bij het voortwoekerende coronavirus horen. Maar we hebben tot 12 maart gebridged in competitieverband, op dinsdag is de vierde competitieronde zelfs geheel gespeeld, en daarom toch de voorlopige standen. Of we dit seizoen nog doorgaan, is vooralsnog volstrekt onduidelijk. In ieder geval zal de TC moeten beslissen op welke wijze de eindstand in de verschillende competities wordt bepaald.

Op donderdagavond zijn vijf van de zes zittingen van de vierde competitieronde gespeeld. Bovenaan staan, geen echte verrassing, Arendina Tissingh & Henk Messink (54,87%), daarachter komen Tonny Naeff & Thecla Oteman (56,81%) en Inge Beekman & Marijke Herrewijn (54,49%). Op dinsdag voeren Mia de Jong & Riet te Riele de lijst aan met 55,46%, Otto van Huffelen & Joke Kuntz & Ton Willemstein (55,03%) staan op de tweede en José de Vries & Joost Boswijk (53,23%) op de derde plaats.

Het dichtst bijde vijftig procent staan op donderdag Riet van Noortwijk & Mia van Haarst (50,01%). Daarachter komen Laura Pool & Johan van der Ende (49,91%) en Hiltje Oosterhoff & Bep Stempher (49,90%). Zo'n miniem verschil van 0,01% is eigenlijk irrelevant, als er om wat voor reden dan ook één spel minder door een van de paren is gespeeld, is dat al meer dan genoeg om het verschil te verklaren. Dus dames en heer, u staat allen eigenlijk op de tweede plaats. Op dinsdag zien we iets soortgelijks. Daar ziijn Berthe Tjepkema & Henk Messink (49,90%) de aanvoerders van het klassement, José Boom & Ineke van den Brink (49,74%) staan tweede en Joke Beugelink & Charles Beugelink (50,27%) derde wederom een verschil van 0,01% tussen de nummers twee en drie.

Het eerder geconstateerde probleem met het rekenprogramma blijkt niet zulke gevolgen te hebben dat de slemstand niet valt te bepalen, al kostte het enig handwerk. In de stand van donderdag staat Inge Beekman bovenaan met 20 punten, Henk Mesink heeft 19 punten en Arendina Tissingh 16. Op dinsdag voert Miep Vondeling de ranglijst aan met 14 punten, Arendina staat op de tweede plaats met 13 punten en Bart van der Veldt is met 12 punten derde.

(Tekst gewijzigd, eerdere versieaatste alinea: Bij het uitrekenen van de standen voor de slemcompetities kwam een probleem met het rekenprogramma aan het licht. Enkele spelers die wel punten hadden gescoord, bleken niet in de stand voor te komen. Het probleem is aan de helpdesk van de bridgebond voorgelegd en het is dan ook wachten op het antwoord van die kant. De standen staan wel bij de klassementen, maar het lijkt niet zinvol hier al de nummers één, twee en drie te melden. Er zal vrijwel zeker nog wijziging in komen.)