Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Clubmateriaalbeheerder
Arendina Tissingh-Otten
0570-591913
Voorzitter
Charles Beugelink
06-50695887
Vice-voorzitter
Johan van der Ende
06-20436107
Secretaris
José Boom-van Maarschalkerwaart
06-55130597
Penningmeester
Rik Goedman
0570-563569
Bestuurslid
Cora Bolluijt
06-14945172
MP-administrateur
Cora Bolluijt
06-14945172
Ledenadministrateur
José Boom-van Maarschalkerwaart
06-55130597
Ledenadministrateur
Johan van der Ende
06-20436107
TC-voorzitter
Otto van Huffelen
06-53182362
Webmaster
Otto van Huffelen
06-53182362
Webmaster
Joost Boswijk
0570-650979
Contactpersoon NBBR
Cora Bolluijt
06-14945172
Contactpersoon NBBR
Joost Boswijk
0570-650979
Beheerder uitslagenservice
Joost Boswijk
0570-650979