Wie en wat zijn wij ?

Wat is de Startclub?
De Startclub is bedoeld als tussenstation voor beginnende bridgers en thuisbridgers op weg naar een bridgeclub.
Bij ons kunt u in een ontspannen sfeer ervaring opdoen met bridgen in clubverband en speelt u tegen anderen met vergelijkbare kennis en ervaring.

Waarom?
Na de beginners- en vervolgcursus is er meestal voldoende kennis om te spelen in een bridgeclub. Echter, het bied- en speeltempo in zo'n club is voor veel beginnende bridgers te hoog om plezierig te spelen.
De Startclub is er om ervaring op te doen met de verworven kennis en om geleidelijk het speeltempo te verhogen.
U ervaart tevens hoe de club-competitie, wedstrijdleiding, bridgedrives e.d. werken.

Speelmomenten

Behalve de maandagavond wordt er ook op de dinsdagmiddag gespeeld.

We spelen op de maandagavond tussen 19:30 en 22:45 uur en de dinsdagmiddag tussen 13:30 en 16:45 uur. 

 

Begeleiding
Tijdens de speelmomenten zijn er, naast de wedstrijdleider, een of twee begeleiders aanwezig. Deze ervaren bridgers geven op verzoek advies aan de leden, over het juiste bod of de speelwijze. Zij vertellen u uiteraard niet wat u moet doen, maar helpen u, al redenerend, de juiste beslissing te nemen. Ook na afloop van een spel kan gevraagd worden wat het juiste biedverloop of de beste speelwijze zou zijn geweest.

Kennisondersteuning
Bij de Startclub wordt gebridged op basis van de kennis die u op de beginnerscursus en vervolgcursus hebt opgedaan. Het is de bedoeling dat wat u daar geleerd hebt, door veelvuldig spelen "ingeslepen" wordt gedurende de twee jaar dat u lid bent van de Startclub. U krijgt daarom bij de Startclub géén nieuwe conventies en andere speelfranje aangereikt.

Wel worden na elke speelmoment enkele spellen geselecteerd die vervolgens door een gediplomeerde bridgedocent van een deskundige toelichting worden voorzien op basis van het geleerde in de beginners- en vervolgcursus. Middels deze toelichtingen leert u, ook in minder voor de hand liggende bied- of afspeelsituaties, het basis-ACOL en/of afspel goed toe te passen.

Deze spellen worden per email rondgestuurd naar de clubleden (voor clubleden die niet over email beschikken, is er het volgende speelmoment een geprinte versie beschikbaar).

Tevens is er driemaal per seizoen een "opfris" lesavond waarbij een specifiek afspeel- of biedonderwerp wordt behandeld.

Lidmaatschap
Aanmelden als lid kan middels het inschrijvingsformulier wat aangevraagd kan worden bij de secretaris (zie hier-boven) of bij de wedstrijdleider tijdens de vaste speelavond, elke maandag, in het Denksportcentrum.
Aanmelding bij voorkeur per paar, maar ook individuele aanmelding is mogelijk. In dat laatste geval zal de wedstrijdleider een combinatie proberen te maken. De contributie bedraagt voor een speelmoment € 60,- (en voor twee speelmomenten € 106,-) per seizoen, waarbij u tevens lid bent van de Nederlandse Bridge Bond en daarmee het maandblad Bridge ontvangt.

Doorstromen
Onze doelstelling betekent helaas ook dat de Startclub haar leden weer kwijt wil. Maar dan wel zo dat zij met meer zelfvertrouwen en speelervaring lid kunnen worden van een “gewone” bridgeclub.

Over het algemeen is dat na twee jaar (soms 3 jaar) het geval. Dat is normaliter dan ook de periode waarna wij afscheid nemen van onze leden.