Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden

Download bijlage:

 

Hierbij meld ik mij aan voor het lidmaatschap van de STARTCLUB ABF voor de duur van één speelseizoen. Dit lidmaatschap wordt, zonder opzegging, automatisch verlengd met een tweede speelseizoen.

Bij tussentijdse opzegging wordt een opzegtermijn van twee kalendermaanden gehanteerd.

 

Naam en voorletters          :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          M / V

(+ voornaam)

                                                               (gehuwde dames s.v.p. tevens de eigen achternaam vermelden)

 

Adres                                 :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

Postcode + woonplaats     :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

Telefoonnummer               :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

Geboortedatum                 :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

E-mail adres                      :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

Gaat spelen met (naam)*  :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 *    indien u geen bridgepartner heeft, zal de wedstrijdleiding u voorlopig aan een andere speler/speelster koppelen die ook geen partner heeft.

 

Ik kies voor de:

m                         Maandagavond

m                         Dinsdagmiddag

m                         Zowel de maandagavond EN de dinsdagmiddag

 

Wij willen graag iets weten over de bridgevoorgeschiedenis van nieuwe leden. Wilt u s.v.p. aangeven wat van toepassing is:

 

 m     ik heb een beginners- en vervolgcursus gevolgd bij :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 m     ik heb tevens een praktijktraining gevolgd bij            :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 m     ik heb lang geleden bridge gespeeld en wil de draad weer oppakken

 m     ik speel(de) alleen thuisbridge en wil graag bij een club gaan spelen.

 

 m     anders, namelijk:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

N.B.  De STARTCLUB is in beginsel niet bedoeld voor bridgers die al één seizoen of langer bij een bridgeclub spelen. Speelt u al één seizoen of langer bij een bridgeclub, wilt u de reden van uw aanmelding dan bespreken met de wedstrijdleider of met een van de bestuursleden?

 

Ingangsdatum:                                                    Handtekening:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier s.v.p. inleveren bij de wedstrijdleiding of opsturen naar het secretariaat:

Akke Wijngaard, Socratesstraat 12, 7323 PE Apeldoorn ( 06-42037819 : startclub@bridgeninapeldoorn.nl