Rankingsysteem

 

Aankondiging

Op basis van adviezen van clubs die ons voorgingen en eerder ingewonnen advies bij de NBB, adviseert de TC om het clubranking systeem te testen in een club-specifieke stuatie, zodat met de opgedane ervaring kan worden besloten over invoering. Daarom start de Bridge-Sociëteit Dalfsen met de proef voor een andere manier van indelen van de lijnen. Deze test wordt gedaan tijdens de hartencompetitie.

 

Waarom deze proef?

Sinds jaar en dag spelen we een laddercompetitie met mogelijke promotie of degradatie na elke  3 speelmomenten. Met een 2-wekelijkse competitie zijn we dus telkens 6 weken onderweg. Bij een gering aantal speelmomenten is de kans groot dat een paar één of meer keren afwezig is. Dit heeft een nadelig effect op de uitslag. Het aantal absenties is over de jaren behoorlijk gestegen (verandering leefstijl, leeftijd).

 

Wat zijn de voordelen van het nieuwe systeem?

  • U speelt op uw eigen speelniveau
  • Sterkere of zwakkere invallers hebben geen invloed op uw speelniveau
  • Afwezigheid van één of beide spelers, bijvoorbeeld door vakantie, leidt niet automatisch tot degradatie
  • Clubkampioenen zijn diegenen die gemiddeld over het gehele seizoen de beste prestatie hebben geleverd

 

Hoelang duurt de proef?

We beginnen met de start van ronde 3 van de laddercompetitie. De proef duurt tot einde seizoen.

 

Hoe werkt het?

De uitslag van elk speelmoment wordt volgens een formule vertaald naar punten. Het systeem bepaalt per speelmoment een gewogen stand (aantal punten). Het gemiddelde aantal punten van de laatste 5 keer aanwezig zijn, bepaalt de speellijn. Tijdens de proef vindt u het puntenoverzicht op onze website, klik hier. Om te kunnen beginnen voeren de wedstrijdleiders de scores van de voorgaande 2 competitieronden (6 zittingen) in. Daarna volgt per speelmoment een nieuw overzicht.

 

Wat verandert niet?

We spelen 24 spellen op een avond.

We blijven werken met het NBB rekenprogramma en de kastjes

De behaalde percentages zijn de basis voor de uitslag

 

Wat merkt u er van?

Weinig, behalve als u traditiegetrouw speelt in een promotie- of degradatiezone. U zult dan vaker wisselen van speellijn.

 

Evaluatie

De wedstrijdleiders zijn zeer geïnteresseerd in uw mening. Uw op- en aanmerkingen dragen bij aan een zorgvuldig besluit.

 

Informatie

Wilt u meer uitleg? Heeft u vragen? Op onze website vindt u veel informatie en ervaringen van andere verenigingen. Tot slot geven gelegenheid vragen te stellen voorafgaand aan de volgende zitting, 5 december, 19:00 uur.

 

Meer informatie

Kijk bij "Uitleg" op de pagina "NBB-Clubranking" op onze website

Bestuurswijzer aug 2014

NBB-Clubranking (basistheorie)