Contributie 2020-2021

CONTRIBUTIE 2020/2021

In de algemene ledenvergadering van 1 september 2020 is de contributie definitief vastgesteld.

 

De basis-contributie is € 45,00. 

Per speelmoment betaal je €2,- contant aan de zaal.

 

Korting:
Leden die lid zijn van een andere, bij de bridgebond aangesloten, vereniging hebben recht op een korting:

    • lid bij 2 verenigingen - korting € 10,75
    • lid bij 3 verenigingen - korting € 14,33
    • lid bij 4 verenigingen - korting € 16,13.

 

Betaalinformatie:

Let op: je ontvangt geen factuur!

De basis-contributie kun je overmaken naar bankrekening NL71RABO0115505407 (IBAN) Rabobank Vaart en Vecht t.n.v. Bridge Sociëteit Dalfsen.