Contributie 2019-2020

CONTRIBUTIE 2019/2020 

In de algemene ledenvergadering van 3 september 2019 is de contributie definitief vastgesteld.

 

De basis-contributie is € 45,00. Per competitie komt daar € 15,00 bij. Dit betekent:

 • 1 competitie spelen € 60,00
 • 2 competities spelen € 75,00
 • 3 competities spelen € 90,00
 • 4 competities spelen € 105,00
 • 5 competities spelen € 120,00
 • 6 competities spelen € 135,00

 

Attentie!

Omdat de maandagcompetitie iedere week wordt gespeeld, telt deze competitie voor de contributie dubbel dus als 2 competities.

 

Kortingen:

 • Bij betaling voor 1 november heeft u recht op een korting van € 5,00.
 • Leden die lid zijn van een andere, bij de bridgebond aangesloten, vereniging hebben recht op een korting:

  • lid bij 2 verenigingen - korting €10,75
  • lid bij 3 verenigingen - korting € 14,33
  • lid bij 4 verenigingen - korting € 16,13.

 

Betaalinformatie:

Let op!: u ontvangt geen factuur.

De contributie kunt u overmaken naar bankrekening NL71RABO0115505407 (IBAN) Rabobank Vaart en Vecht t.n.v. Bridge Sociëteit Dalfsen.