Competitie Informatie

Clubcompetitie

 

Dinsdagavond Harten: A-, B- en C-lijn

Dinsdagavond Schoppen: A- en B-lijn

Donderdagmiddag Ruiten: A-, B-, en C-lijn

Donderdagmiddag Klaver: A- en B-lijn

 

Dinsdagavond Harten (competitie 1) en dinsdagavond Schoppen (competitie 2)

Een ladder bestaat uit 3 wedstrijden. Voor promotie/degradatie geldt de huidige regeling: de uitslag van een ladder wordt bepaald door het gemiddelde van de beste 2 scores in die ladder.

Speelt men in een groep, welke lager is dan die waarin men is ingedeeld, dan telt die score niet mee. Speelt men in een hogere groep, dan telt die score wel mee.

Promotie/degradatie vinden plaats aan het eind van iedere ladder.

De nummers 1, 2 en 3 van de B-, C-groep promoveren naar resp. A en B. De laatste 3 paren van A en B degraderen naar resp. B en C. Indien er in een A-groep 10 paren zijn dan degraderen er slechts 2 paren naar de B-groep en promoveren er 2 paren van B naar A.

Transfer: indien een paar bij aanvang van het seizoen te kennen geeft definitief naar de andere speelavond te willen overstappen, kan dit. Het paar wordt dan ingedeeld in dezelfde lijn waarin op dat moment gespeeld zou worden op de andere avond. Indien een paar gedurende het seizoen wenst over te stappen beslist de wedstrijdleider. In geval van nieuwe leden beslist de wedstrijdleider in welke groep zij worden ingeschaald. In zo'n geval kan een ander aantal paren promoveren of degraderen.

 

 

 

Wedstrijdregels:

Wanneer men minder dan 2 keer aan een ladder heeft deelgenomen, volgt automatisch degradatie. In geval van langdurige afwezigheid (onvrijwillig en meer dan één ladder) kan de techn.comm. een afwijkende beslissing nemen. Per ladder mag men één keer met een invaller spelen; de score telt mee, mits men niet speelt in een lagere groep dan waarin men is ingedeeld; dit geldt voor beide spelers. Indien men toch met een invaller is ingedeeld in een lagere groep en dit heeft aanleiding gegeven tot degradatie, dan zal door de technische commissie een zo eerlijk mogelijke beslissing worden genomen. Een niet-lid wordt alleen toegelaten als invaller, wanneer er geen lid beschikbaar is en bij erg late afzeggingen.

N.B. men zorgt niet zelf voor een invaller, dit moet altijd in overleg met de wedstrijdleider.

 

Recreatie-bridge:

De donderdagmiddag Ruiten is een recreatieve bridge middag. Wel wordt er serieus gespeeld.

Er wordt in 3 groepen gespeeld; A, B en C. Na iedere speelmiddag worden de groepen door de wedstrijdleider opnieuw ingedeeld, waarbij de paren die hoog scoorden mogelijk een groep hoger spelen en de paren die minder goed scoorden een groep lager.

 

Speeltijd:

Aanvang om 19.30 uur, resp. 13.30 uur precies. Er dient op tijd gewisseld te worden, d.w.z. voor 4 spellen zijn 30 minuten beschikbaar. Het wisselen wordt centraal geregeld met een tijdklok. Voor afloop van een speelronde wordt er gewaarschuwd.

N.B. Na een waarschuwing mag men niet meer met een nieuw spel beginnen. Om verkeerd insteken te voorkomen dienen de boards op tafel te blijven liggen en niet te worden gedraaid. Wordt er desondanks toch verkeerd ingestoken dan worden beide partijen bestraft met 10% vermindering van de top van een spel.

Naspelen is niet toegestaan; voor niet-gespeelde spellen wordt 40 % score gegeven.

Arbitrage : Bij onregelmatigheden moet altijd de wedstrijdleider worden geraadpleegd.

Systeemkaart: In de A-, B- en C-groep is het gebruik van de systeemkaart verplicht.

De kaart moet op tafel worden gelegd.

 

Meesterpunten: In de A-, B- en C-groep worden meesterpunten berekend volgens reglementen NBB.

 

Kampioensbeker: Hiervoor tellen de uitslagen van de ladders.

A-groep 1e plaats 50 punten, 2e plaats 49 punten enz.

B-groep 1e plaats 40 punten, 2e plaats 39 punten enz.

C-groep 1e plaats 30 punten, 2e plaats 29 punten enz.

 

 

Opruimen na afloop: De leden worden verzocht per tafel de spellen en de bidding-boxen

naar tafel 1 van elke groep te brengen.

Protesten tegen scores: tot 10 min. nadat de uitslag bekend is, indienen bij de wedstrijdleider.