Volledige activiteitenstop i.v.m. Corona

Op advies van de Nederlandse Bridge Bond en de Overheid zijn al onze activiteiten stopgezet i.v.m. het coronavirus.
Wij houden contact met onze leden, die  worden wekelijks bijgepraat d.m.v. onze nieuwbrief!!

Hopelijk mogen we elkaar weer begroeten bij de zomerdrives!!

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding zomer

Belangrijk mailadres:

secretaris.bcermelo@gmail.com

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding van speelkaarten