Club

Bridgeclub Zutphen is de oudste bridgeclub van Zutphen en directe omgeving. In 2002 heeft een fusie plaatsgevonden met Bridgeclub Born Again en in 2005 met Bridgeclub Smoke Down en de Rookvrije Senioren Bridgeclub. Bridgeclub Zutphen is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond.

 

Dinsdagavond, woensdagavond en donderdagmiddag, bridgen!

Bridgeclub Zutphen speelt elke dinsdagavond, woensdagavond en donderdagmiddag. Op dinsdag- en woensdagavond wordt er om 19:30 uur begonnen. Op donderdagmiddag wordt het startsein om 13:30 uur gegeven. In de zaal wordt niet gerookt. Op de woensdagavond en donderdagmiddag bestaat een competitieavond uit 6 ronden van elk 4 spellen. Op de dinsdagavond worden 6 ronden van elk 4 of 5 spellen gespeeld, afhankelijk van het aantal lijnen. We spelen op tijd, 29-32 minuten per ronde. Een ieder dient in het bezit te zijn van een systeemkaart. Deze zijn te verkrijgen bij de wedstrijdleiding en kan men downloaden via deze site. Indien u moeite heeft met het invullen van de systeemkaart, dan zijn er altijd mensen die u daarbij willen helpen. Beginners worden wel geacht de basisbegrippen van het spel te kennen. Zij kunnen verder op hulp van medeleden rekenen.

 

Speellocatie

Er wordt gespeeld in de kantine van voetbalvereniging AZC.
Adres: Fanny Blankers-Koenweg 8, 7203 AA Zutphen
Er is een grote parkeergelegenheid aanwezig.

 

Afmelden voor een speelavond

Bericht van verhindering zo spoedig mogelijk melden via de websiteAnders via de absentielijst of in laatste instantie telefonisch, dan kunt u bij een van de onderstaande personen terecht

 

Dinsdagavond

Peter Groeneweg 06-58962004

 

Woensdagavond

Maarten Duits 06-42281187.

 

Donderdagmiddag

Henk Pelskamp 06-47836171. Bij afwezigheid van Henk kan men zich afmelden bij Maarten Fabery de Jonge op nummer 06-51979457.

Bij verhindering van de partner kunnen introducés, na overleg met de wedstrijdleiding, meekomen.

 

Nieuwe leden, beginners en gevorderden, van harte welkom!

Opgave van nieuwe leden, bedanken als lid, adreswijzigingen, opgave extra speelmoment doorgeven via het secretariaat.

 

Contributie

De jaarcontributie voor het seizoen 2017-2018 bedraagt:
1 speelmoment € 66,00
2 speelmomenten € 110,00
3 speelmomenten € 152,00
Niet-spelend lid € 35,00
De contributie moet overgemaakt worden op rekeningnummer NL32ABNA0479847150, t.n.v. Bridgeclub Zutphen.
Dubbelleden ontvangen tegen het eind van het seizoen een gedeelte van de contributie terug.

 

Organisatie van de vereniging

Bestuur

 • Voorzitter: Eri Willeumier
 • Penningmeester: Henk Smedinga
 • Secretaris: Jeanne van den Bijgaart
 • Hoofdwedstrijdleiding: Jan Kasteleijn
 • Lid: Hans Franken

 

Technische Commissie

 • Jan Kasteleijn
 • Peter Groeneweg
 • Ramon Lieveld

 

Gastvrouw

 • Renate Lübke
  Zij zorgt voor kaarten en attenties voor de zieken binnen onze club.

 

Commissies

Bridgeclub Zutphen heeft vele commissies met als doel het regelen van bijzondere speelavonden/middagen voor leden en diverse drives, ook toegankelijk voor niet-leden. Zie commissies.