Oud papier

Net als vele andere sportverenigingen haalt ook Bridgeclub Zutphen in samenwerking met Berkel Milieu oud papier op in een wijk in Zutphen. Wij hebben de taak om het oud papier op te halen in de groeiwijk Leesten Oost. Dit doen wij om de vier weken op maandagochtend. We zijn daar 1,5 tot 2 uur mee bezig.

De oud papier-groep bestaat uit ca. 12 bridgers en haalt bij toerbeurt met zijn tweeën het oud papier op in deze wijk. De leeftijdsgrens voor de ophalers is door de gemeente gesteld op 75 jaar.

En dat alles heeft ten doel om onze financiën aan te vullen. Wij als bridgeclub ontvangen voor elke opgehaalde kilo 3,4 ct. Met een gemiddelde ophaalbeurt van circa 2500 kg levert dit onze club elk jaar zo'n 1000 euro op.
Aangezien Leesten Oost steeds groter wordt zullen ook de opbrengsten in de toekomst groter worden.

 

Voor informatie kunt u terecht bij Henk Duits.