Contributie

De jaarcontributie voor het seizoen 2019-2020 bedraagt:

1 speelmoment         € 67,00
2 speelmomenten  € 112,00
3 speelmomenten  € 155,00

Jeugdlid                       € 35,00
Niet-spelend lid         € 35,00
De contributie moet overgemaakt worden op rekeningnummer NL32 ABNA 0479 8471 50, t.n.v. Bridgeclub Zutphen o.v.v. van uw naam.

 

Bent u lid van 2 bij de NBB aangesloten clubs? Dan kunt u op het totaalbedrag 11 euro in mindering brengen.

Bent u lid van 3 of meer bij de NBB aangesloten clubs? Dan kunt u op het totaalbedrag 15 euro in mindering brengen.

Let op: Bij de bepaling van het aantal clubs tellen internetclubs (o.a. Steps en Berry's Internetclub) niet mee.