Bridge op donderdagmiddag
Geplaatst op woensdag 4 april 2018

Sinds een aantal jaren stopt onze donderdagmiddagcompetitie eind april; dit in tegenstelling tot de dinsdag- en woensdagavondcompetitie, die eind mei hun competitie beëindigen.

Door middel van het houden van een enquête onder de leden van de donderdagmiddag is gebleken, dat het overgrote deel van deze leden ook weer willen doorspelen tot eind mei.

Het bestuur heeft besloten om hier gehoor aan te geven.

Dit wordt geen competitieronde, maar het worden 4 losse speelmiddagen. (10 mei valt uit i.v.m. Hemelvaartsdag). Aanvang 13.30 uur. Graag uiterlijk 13.15 uur aanwezig.

We gaan ervan uit, dat ieder lid van de donderdagmiddag komt of anders via de normale weg afschrijft.

Ook zijn deze middagen toegankelijk voor leden van de andere speelmomenten. U kunt dit van tevoren melden bij Henk Pelskamp (06-47836171).

Voor hen, die net van de vervolgcursus afkomen en niet op de dinsdagavond mee kunnen spelen, is er ook op de donderdagen in mei de mogelijkheid om ervaring op te doen bij onze bridgeclub.  (Ook graag van tevoren aanmelden bij Henk Pelskamp (graag per paar).