Speciale data

9 oktober: Algemen Ledenvergadering met aansluitend een bridgeclinic verzorgd door Yvonne Verloop

20 oktober: Open Drive

9 november: Ladies Day 

5 januari: Nieuwjaarsdrive

1 maart: Herendrive

22 maart: Ladies Day

28 april: Horecadrive

5 juni: start zomeravonddrive's