Contributie

De contributie 2019 - 2020 bedraagt voor dit seizoen € 65,00 per lid.

Het banknummer is: NL27ABNA0435374583 t.n.v. de Zwolse Bridge Vereniging.

Bij overschrijving vóór 1 oktober 2019 gelden de volgende tarieven met korting:

Gewoon lid: d.w.z. alleen lid van de Zwolse Bridge Vereniging: € 60,00 per lid;

Lid van twee bij de N.B.B. aangesloten verenigingen: € 50,00 per lid.

Lid van drie bij de N.B.B. aangesloten verenigingen: € 47,00 per lid.

Lid van vier bij de N.B.B. aangesloten verenigingen: € 45,00 per lid.