Wijziging handelwijze afmelding voor een clubavond
Geplaatst op vrijdag 7 september 2018 - 13:50

Gebleken is dat het noodzakelijk is om de afmeldingsprocedure te vereenvoudigen.
Tot nu toe vindt afmelding op 5 verschillende wijzen plaats. Dat kan tot verwarring leiden.
Vanaf nu zijn er twee mogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken:

  •   Afmelding via de afzeglijst die iedere clubavond op de computertafel ligt
  • Afmelding via de site van ZBV via de volgende stappen: site ZBV/button afmelden/aanmelden in linkerkolom/invullen formulier en verzenden (afmelding uiterlijk tot 14.00 uur op de speeldag); u krijgt dan een bevestiging van uw afmelding van de NBB.
Wij verzoeken iedereen geen gebruik meer maken van het privé mailadres van Wieb Brouwer en u vóór donderdag 14.00 uur niet meer telefonisch af te melden.

Er is één uitzondering: alleen wanneer u zich na 14.00 uur op de speeldag om een dringende reden alsnog moet afmelden, kunt u Wieb Brouwer bellen. Wij vragen uw begrip voor deze aanpassing en verzoeken u hiermee rekening te houden.

De Technische Commissie.