Contributie seizoen 2019 / 2020

De verschuldigde contributie voor het seizoen 2019 / 2020  is

 

  • € 55.00 voor leden die alleen lid zijn van P.E.C.;
  • € 45.00 voor leden die lid zijn van twee bij de NBB aangesloten verenigingen;
  • € 41.00 voor leden die lid zijn van drie bij de NBB aangesloten verenigingen;
  • € 39.00 voor leden die lid zijn van vier bij de NBB aangesloten verenigingen.

     (NBB staat voor Nederlandse Bridge Bond).

 

Opm.: Bij het bepalen van de contributie kan het lidmaatschap

           van Stepbridge niet worden meegenomen!

 

Betaling van deze contributie moet plaatsvinden voor 1 oktober 2019

op Bankrekening: NL 76 ABNA 0403082013 t.n.v. Bridgeclub P.E.C.

 

Bij een latere betaling wordt de contributie met € 5,-- verhoogd wegens  administratiekosten.