Aan- of Afmelden als lid

Aan- of afmelden als lid van de Bridgeclub P.E.C.

 

Aanmelden:

Wil je komen spelen bij de Bridgeclub P.E.C. dan graag de volgende gegevens mailen naar de secretaris jtijhaar@ziggo.nl

 

Naam:

Voorletters:

Roepnaam:

Geslacht: M/V

Geb.datum:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Emailadres:

(oud) lidnummer NBB:

Al lid NBB via andere ver: ja/nee

Lid van een andere vereniging geweest: ja/nee

Zo ja, naam van de vereniging:

Hebt u een partner om mee te spelen bij P.E.C.:

Zo ja, naam van de partner:

 

Afmelden:

Volgens de statuten is opzegging alleen mogelijk per 1 juli en moet dan uiterlijk 15 juni worden gedaan bij de secretaris jtijhaar@ziggo.nl