Contributie

 

Voor het seizoen 2018-2019 bedraagt de contributie € 80,-- per persoon. Voor leden die ook lid zijn van een andere, bij de Bridgebond aangesloten, vereniging is de contributie € 71,--.

 

Wij verzoeken u uw contributie vóór 1 oktober 2018 over te maken naar ABN AMRO, rekening nummer NL86ABNA0478469845 ten name van Bridgeclub Deventer.