Statuten_1987

Download reglement:
statuten87.pdf (583.51 KB)

Er bleek een nieuwere versie van de statuten te bestaan dan tot vandaag op de site stond.

Er was geen digitale versie van aanwezig, zodat het origineel is ingescand en als pdf/beeldbestand is te downloaden.

Door de niet al te beste kwaliteit van het document was het namelijk ook niet mogelijk het automatisch om te zetten.

Overtikken van 12 pagina's is geen optie. Bij twijfel: het originele document zit in het archief van onze secretaris.