Privacyverklaring B.C. de Heigraaf 2018

 

 

Beheer  van persoonsgegevens door Bridgeclub de Heigraaf.

 

 

BC de Heigraaf is  lid van de NBB.

De NBB kent afzonderlijke bridgedistricten en onze club is lid van  het bridgedistrict IJsselstreek.

Als men lid wordt van bridgeclub  de Heigraaf worden de persoonsgegevens aan de secretaris aangeleverd.  Voornoemde persoonsgegevens worden ingevoerd in de ledenadministratie van BC de Heigraaf  en worden tevens doorgegeven aan de NBB.

 

Naar aanleiding van het in werking treden op 25 mei 2018 van de AVG ( de Algemene Verordening Gegevensbescherming ) is BC de Heigraaf verplicht te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de AVG.

 

Gegevens

In het Heigraaf bestand  staan uw:

 • naam
 • emailadres
 • woonadres + postcode
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht

 

Gebruik

Deze gegevens worden gebruikt voor:

 • de uitslagenservice
 • het versturen van uitnodigingen, verslagen via het BCC-veld = “blinde kopie” u ziet alleen uw eigen e-mailadres – overige e-mailadressen blijven  onzichtbaar
 • verzending aan u van informatie van de districten of  NBB of andere bridgeclubs
 • eventuele bestellingen bij de Bridge- en Boekenshop
 • deelname aan een bridgedrive die met het NBB-Rekenprogramma©  wordt georganiseerd en uitgerekend
 • de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen
 • onze financiële administratie (contributies etc.) en die van de BridgeBond
 • de Heigraafbridgeclubwebsite, www.nbbclubsites nl/club/10004) waarin onder meer de uitslagenservice, meesterpunten klassementen en overige klassementen worden opgenomen. Ook kunnen op deze website fotos van clubevenementen worden geplaatst
 • afspraken uit overeenkomsten met BC de Heigraaf of de BridgeBond, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan:

            -           de lidmaatschapsovereenkomst met u (waardoor statuten en wedstrijdreglement van                       toepassing zijn - die ook verwijzen naar de reglementen van de BridgeBond);

            -           het lidmaatschapsovereenkomst van BC de Heigraaf met de BridgeBond;

            -           de algemene voorwaarden die van toepassing worden als u inlogt via MijnNBB bij de                         BridgeBond en/of bij aan de BridgeBond gelieerde organisaties;

 

Toestemming

Door het, via mail, of invullen van het formulier, aanmelden als lid van de BC de Heigraaf verstrekt het lid zelf de benodigde gegevens en verleent daarbij toestemming voor gebruik binnen de vereniging.

Toestemming om gegevens te wijzigen verleent het lid door, via de mail, schriftelijk of telefonisch een bericht te sturen naar de secretaris.

 

 

 

Verwijderen gegevens

Een lid van de vereniging dient persoonlijk het lidmaatschap op te zeggen.

Dit kan tussentijds of aan het eind van het lopend bridgejaar door een bericht naar de secretaris te sturen.

De gegevens worden dan zowel uit het bestand van de secretaris als uit de ledenlijst van het NBB-rekenprogramma verwijderd.

 

Beveiliging

BC de Heigraaf gaat zorgvuldig met uw gegevens om en de BridgeBond heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door hun worden verwerkt. Bovendien heeft de BridgeBond over hun informatiebeveiliging met leveranciers afspraken gemaakt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de BridgeBond over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

 

Uw rechten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij BC de Heigraaf, het bridgedistrict als bij de BridgeBond. U kunt dit in de meeste gevallen zelf eenvoudig regelen via www.mijnNBB.nl. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van BC de Heigraaf, het bridgedistrict of van de BridgeBond zich hiertegen verzet kan zon bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover BC de Heigraaf uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

N.B. Uw relatie met BC de Heigraaf, de BridgeBond en het bridgedistrict

 

Het is mogelijk dat u bij lid worden al beschikt over een NBB-Lidnummer. In dat geval stelt de NBB, mits actueel, uw persoonsgegevens voor onze club beschikbaar en hoeven deze niet apart aangeleverd te worden.

Indien u geen lid van ons bent en geen NBB-lidnummer heeft, maar wel bij ons deelneemt aan een bridgedrive waarbij we het NBB-Rekenprogramma  gebruiken, dan verkrijgen wij en de NBB via deze weg uw naam en eventueel contactgegevens.

 

De NBB koppelt uw NBB-Lidnummer aan deelnamegegevens en uw prestatie- en bridgecompetenties waarover de NBB beschikt. Uitgebreide informatie over het NBB-lidmaatschap en het gebruik van het NBB-lidnummer kunt u raadplegen via www.bridge.nl.