Contributie

De contributie voor het seizoen 2019/2020 is als volgt vastgesteld

 

Lid van één vereniging             63,-- euro

Lid van twee verenigingen       52,-- euro

Lid van drie verenigingen         49,-- euro

 

NL24RABO0370246780 t.n.v. Bridgeclub De Heigraaf