Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Clubmateriaalbeheerder
Henk Dokter
06-51378360
Voorzitter
Bertus Moerland
038-4470504
Secretaris
Ineke van der Rest
0529-481950
Penningmeester
Rob van Diermen
038-4662898
MP-administrateur
Rob de Lange
0578-621990
Ledenadministrateur
Ineke van der Rest
0529-481950
TC-voorzitter
Rob de Lange
0578-621990
TC-lid
Herman Blankvoort
0578-693555
TC-lid
Sait Celik
038-4441174
TC-lid
Johan Fijn
06-50813187
TC-lid
Frits Veneboer
038-4543486
TC-lid
Hans van Riel
038-4657346
Webmaster
Rob de Lange
0578-621990
Webmaster
Ineke van der Rest
0529-481950
Contactpersoon NBBR
Rob de Lange
0578-621990
Beheerder uitslagenservice
Rob de Lange
0578-621990
Beheerder uitslagenservice
Ineke van der Rest
0529-481950
Functie Persoon
Materiaalbeheer
Henk Dokter