Verdediging tegen de zwakke twee

Verdediging tegen zwakke twee (bron bieden met Berry 3)

 

 • Doublet: informatief, een geschikte verdeling of te sterk voor een direct volgbod

  • met zwakke handen: langste kleur bieden.
  • met sterke handen naar de manche, desnoods via cuebid.
  • 2 SA en een nieuwe kleur met sprong zijn inviterend.

 

 

 • 2SA: 15-18 punten met een goede dekking in de geopende kleur.

  • Stayman & Jacoby
  • Jacoby naar de kleur van de tegenstanders geeft 3-kleurenspel aan

 

 

 • Volgbod in een kleur: ongeveer openingskracht met minimaal een goede 5kaart.

  • nieuwe keur: rondeforcing.
  • cuebid: vraagt om opvang.

 

 • Sprongvolgbod in een kleur: goede intermediate.

 

 • Cuebid: vraagt om een stop.

 

 • In de uitpas:  kan een lichter informatiedoublet gegeven worden.