unusual SA

De ongebruikelijke 2/ 4 Sans Atout ("unusual NT")    
                 
In competitieve biedverlopen komen volgbiedingen van 2 en 4 SA      
in de natuurlijke betekenis (20-22 pt resp. azenvragen) nauwelijks voor     
en daarom geef je er een andere betekenis aan nl. :         
                 
* Minimaal een 5-5 verdeling in de 2 laagste ongeboden kleuren           
en (afhankelijk van hoogte en kwetsbaarheid) circa 8-14 pt.       
                   
De ongebruikelijke 2 SA als volgbod in de directe positie:      
                 
West     Noord                
1 ♣      2 SA        minimaal 5-5 in en      
1      2 SA        minimaal 5-5 in ♣  en      
1 /♠    2 SA        minimaal 5-5 in de lage kleuren      
                 
De ongebruikelijke 2 en 4 SA als volgbod in de sandwichpositie:    
                 
West    Noord    Oost   Zuid          
1 ♣      pas    1     2 SA      minimaal 5-5 in en ♠  
1       pas     2     2 SA      minimaal 5-5 in de lage kleuren  
1       pas     2     2 SA      minimaal 5-5 in ♣ en  
1 ♥     pas    2 ♣    2 SA      minimaal 5-5 in en ♠  
1 ♠      pas     4 ♠    4 SA      minimaal 5-5 in de lage kleuren  
                 
                 
                 
REACTIE OP DE UNUSUAL SA: (NB.De bijbieder wordt weer de BAAS !)    
                 
Partner wordt geacht te kiezen uit de twee aangeboden kleuren    
(regelmatig op een 3-kaart, soms zelfs op een doubleton !) op       
een niveau wat overeenkomt met de kracht van zijn spel.       
                 
Ter illustratie wat voorbeelden; wat biedt u na (1 ) 2 SA      
(dit toont minimaal 5-5 in ♣ en ) op de volgende handen ?      
                 
♠ B965   ♠ AB864   ♠ B98762  ♠ A853   ♠VB10982
V8   V107   92    H2      8
♦ HB62      A63      HV2     B95     AB74
♣ 1083      ♣ B10      ♣ V3         ♣ V974      ♣ 43
                 
3 ♣   4 !            3 ♣ !            4 ♣          3♠ (zelfstan-dige kleur)