Multi Landy (tegen SA opening)

De Multi Landy conventie is een verdediging tegen een vijandelijke 1SA opening en geeft een tweekleurenspel aan met enige kracht.

Na 1SA door de tegenpartij, bied je als volgt:

-  2 ♣ : Minstens een vierkaart in zowel ♠ als. (met tenminste openingskracht indien vierkaarten)
-  2 : Gelijk aan de Multi 2 m.b.t. de hoge kleuren. Dus een zeskaart ♠ of .
-  2 ♠ : Gelijk aan de Muiderberg conventie met betrekking tot de 2 ♠ opening. Dus een vijfkaart ♠ en een 4+ kaart laag.
-  2 : Gelijk aan de Muiderberg conventie met betrekking tot de 2 opening. Dus een vijfkaart en een 4+ kaart laag.
 

Antwoorden na 2 ♣:

-  pas: Je hebt een zwak spel maar met een lange ♣-kaart.
-  2 : Geen voorkeur. "Partner, bied zelf je beste kleur."
-  2 ♠/ belooft een zwakke hand en steun in die kleur.
-  3 ♠/ belooft een limiethand en steun in die kleur.

 

Antwoorden na 2 :

- Idem als bij de antwoorden bij Multi 2   met betrekking tot de hoge kleuren.

Antwoorden na 2 en 2:

- Idem als bij de antwoorden bij de Muiderberg conventie.