Veel gebruikte conventies

In deze rubriek kunt u een aantal veel gebruikte conventies nalezen.